نمایش نوار ابزار

سر ما وخاک آستانه دوست

Saturday 31 August 2019

سر ما وخاک آستانه دوست

ابراهیم* در آتش – اسماعیل* در قربانگاه – یوسف* در چاه – سریحیی* در تشت خونین – فرق علی* در محراب – حسن* در محاصره – سر حسین* بر نیزه – تیر در گلوی علی اصغر*– آتش درون خیمه امامت – اهل بیت* در اسارت – فضل الله بر دار – خمینی در تبعید و خامنه ای در غربت – مهدی* در انتظار و ما نشسته در کنار! مدعی وراثت ابراهیم* ! تماشاگرانی در آرزوی دور و دراز. بی هیچ حرکتی و بی هیچ احساس مسئولیتی. خدایا این درد را به کجا ببریم؟

در خیمه حسین* سینه می زنیم و ندانسته در کنار سفره یزید زانو می زنیم.
آنانکه پرسیدند اگر خداوند گوسپندی را برای قربانی نفرستاده بود ابراهیم* چه میکرد جوابش را در کربلا گرفتند. نه فرزند، که همه هستی خود را فدا کرد.
ابراهیم* این بار با نام حسین* صحنه ای آفرید که بگمانم خلقت از حرکت ایستاد و هنوز هم ایستاده تا انتقام آن صحنه خونین را بستاند. . مات و مبهوت از عظمت انسان. همه آنچه محبوب می نمود در برابر معشوق قربانی شد، تا ابلیس بداند چرا باید در برابر انسان به خاک بیفتد و این همه یعنی فرزند آری ، سر آری ، اسارت آری ولی بیعت نه. یک “نه” بزرگ در برابر همه آنهایی که ما را به مقصدی غیر از لقاء معشوق می خوانند.

چون عهد تو در بستم عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها

این بار حسین*با نام مهدی * می آید تا خلقت دوباره حرکت خود را از سر بگیرد، تا ما باشیم و سرِ ما و خاک آستانه دوست.و اما مهدی * چرا در انتظار؟ در انتظار آگاهی ما. سلاح امروز، سلاح آگاهی است که می توان با آن دشمن را به زانو درآورد. آنچه امروز بر سر بشریت آمده است ناشی از جهل اوست. جهل او بود که اجازه داد امامت به حاشیه رود و خلافت به سلطنت برسد. سر امام* بر نیزه باشد و خاندان عصمت و طهارت* به اسارت برود. امروز مُسلم در خانه ماست. اگر حمایتش کردیم و سپاهی انبوه برای حمایت از امام* فراهم کردیم که رسته ایم وگرنه دوباره مائیم و تازیانه های تاریخ.مفهوم امروز بیعت، رأی است. انقلاب دوم با گام دوم شروع میشود و با سلاح آگاهی و از طریق صندوق های رأی به پیروزی می رسد و اگر همت نکنیم دشمن دوباره مزدوران خود را بر مسند امور می نشاند. همه امید دشمن به ناامیدی مردم از صندوق رأی یا آراء کثیفی است که با پولهای کثیف به صندوق وارد میشود. آگاهی مردم از اینکه رأی فروشی جلوه ای از وطن فروشی است سر دشمن را به دیوار می کوبد، چرا که غیرت هیچ ایرانی شرافتمندی، وطن فروشی را بر نمی تابد.اصحاب رسانه و اندیشمندان جامعه وظیفه دارند توده های مردم را نسبت به اهمیت صندوق رأی در سرنوشت کشور آگاه نمایند تا بتوانیم قطار انقلاب را به ریل اصلی برگردانیم.

جان نباشد جز خبر در آزمون هرکه را افزون خبر جانش فزون
اقتضای جان چو ای دل آگهی است هر که اوآگاهتر جانش قوی است
_________________________

* صلوات الله علیهم اجمعین

print

مطالب مشابه
دیدگاه ها