نمایش نوار ابزار

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- دشمن شناسی

Wednesday 23 October 2019

بسم الله الرحمن الرحیم
ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- دشمن شناسی

بدون تردیدهیچ ایرانی بالاتر از ۵ سال نخواهیم یافت که داستان شنگول و منگول و حبه انگور را نشنیده باشد. این افسانه به عنوان واکسنی همراه با واکسن های دیگر که جهت مصونیت بخشی به ایرانیان در برابر هجوم عناصر بیگانه دریافت می‌کردند به روح و روان آنها تزریق می‌شد تا مقوله دشمن‌شناسی دروجود آنها نهادینه شده وبتوانند در وقت خود عملکرد مناسبی از خود بروز دهند .ادبیات ایران سرشار از منابعی است که در هرسنی مسیر زندگی را، از دوران کودکی تا کهنسالی، برای ما را رسم می‌کند .در این مسیر که هدف از آن ارتقای سطح زندگی اعم از بُعد معنوی و مادی است عوامل بازدارنده ای وجود دارد که ما از آنها به عنوان دشمن یاد می‌کنیم .شدت عملکرد این عوامل از سطوح پایین تر ،یعنی بازدارندگی و مانع‌تراشی گرفته تا مقابله و حذف کامل ظرفیت‌های ماوحتی موجودیت ما متفاوت است.بدون تردیدضعف در مقوله دشمن‌شناسی می‌تواند ضربات جبران ناپذیری بر پیکره هر موجود زنده اعم از فرد یا جامعه وارد نماید. همانگونه که در دانش پزشکی با تزریق مجدد و دوره‌ای بعضی از واکسن ها، به عنوان تزریق یادآور، مصونیت بدن را در برابر عوامل بیگانه حفظ می‌کنند ، ادبیات ایران به ویژه پس از پذیرش اسلام عزیزازطرف ایرانیان پاک نهاد از غنای بی نظیری در این زمینه برخوردار است.بحث در مورد وجود دشمن و اقسام آن دامنه وسیعی را شامل می شود که می توان به عنوان نمونه از نا امیدی که در بیان امام(ره) از” جنود ابلیس “به شمار می‌آید و خواهشهای نفسانی و عوامل بی‌شمار دیگر نام برد که خود نوشتاری جداگانه ومبسوط می طلبد و خارج از حوصله‌ بحث جاری است. در این نوشتار قصد داریم با تکیه بر دیدگاه دشمن شناس بزرگ معاصر یعنی حضرت امام خمینی(ره) در مورد بزرگترین دشمن بشریت مطالبی را به اختصار به رشته تحریر درآوریم. “آمریکا شیطان بزرگ است” به جرأت می‌توان گفت این جمله یکی از با ارزش‌ترین میراث هایی است که از وجود نازنین ایشان برای جهان بشریت به یادگار مانده است. بررسی سیر تاریخی تشکیل این کشور و عملکرد آن در طی سالهای گذشته، از ابتدای ظهور تا امروز،و برنامه‌ای که برای آینده خود دارد ،هر انسان اهل اندیشه را به این نتیجه می‌رساند که نگاه امام (ره)،مبتنی بر واقعیات مسلمی است که از این جرثومه فساد و تباهی ظهور و بروز پیدا کرده است.

فساد و تباهی و دشمنی با ارزش‌های انسانی جزء جدایی ناپذیر ذات پلید او بوده و نوع برخوردش با کشور ما، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، نشانگر کینه دیرینه ای است که با این ملت تمدن‌ساز دارد. ازآنجاییکه ماهیت چنین دشمنی ایجاب می‌کند که با ارزش‌های الهی و انسانی ملت ها مقابله کند ،بیشترین دشمنی را باملتی بروز می‌دهد که هدف خود را نجات همه انسانها از یوغ بندگی شیاطین جنی و انسی قرار داده است .در چنین شرایطی انکار دشمنی آمریکا با ملت بزرگ ایران که از طرف بعضی از افراد نفوذی و وابسته به جریان های معاند صورت می‌گیرد، عین بلاهت وسفاهت بوده و مایه بسی تاسف است که بعضی از مسئولین که از بصیرت لازم برخوردار نیستند آن را باور و در جامعه نشر می دهند. گویا در نسخه جدید داستان شنگول و منگول و حبه انگور بزغاله دیگری حضور دارد که مدام با خود زمزمه می کند که” گربه حیوان خوش خط و خالی است ،فکر آزار جوجه هرگز نیست “.
قبل از آنکه این بزغاله درب را به روی گرگ تیز دندان باز کند ماجرا را دریابیم.
ان شاءالله

print

مطالب مشابه
دیدگاه ها