نمایش نوار ابزار

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی-فتنه شناسی

Friday 22 November 2019

بسم الله الرحمن الرحیم

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی

فتنه شناسی

یکی از بزرگترین ظرفیت های ملت بزرگ ایران وجود بصیرت لازم در جریان شناسی حرکت های اجتماعی است که به واسطه آن به راحتی به عمق مسائل و عوامل و لوازم موثر در ایجاد این جریان ها پی می برد. بر اساس تجربه فتنه های شکل گرفته در سال های 77-88 و 98 ظاهراً قرار است هر ده سال یکبار فتنه ای در این کشور صورت پذیرد و این نشان دهنده تلاشی ده سال دشمن برای به ثمر رسانیدن هر یک از این فتنه ها است. اقتدار ملت ایران در خنثی نمودن این فتنه ها در کمتر از 10 روز و در مورد اخیر در کمتر از 48 ساعت نشانگر رشد بی نظیر ملت ما در بعد سیاسی و اجتماعی است. آنچه در فتنه 98 موجب نگرانی است وجود شواهدی دال بر هماهنگی کامل عناصر فتنه با دشمن خارجی و عناصر پلید نفوذی در داخل حاکمیت است. برنامه ای زمان بندی شده که در آن هر یک از عناصر موثر در شکل گیری و عملکرد فتنه با دقت وارد صحنه شده و به ایفای نقش خود می پردازند. هدف از این نوشتار پرداختن به جزئیات امر نبوده و صرفاً ناظر بر تکریم از عناصری است که با اقتدار کامل بساط فتنه را برچیدند و برگ زرینی بر افتخارات ملت بزرگ ایران افزودند.تردیدی نیست که بسط این اقتدار در حوزه پیشگیری مطالبه اصلی ملت بوده و انتظار می رود نیرو های جان بر کف حوزه امنیت کشور نسبت به تحقق آن اهتمام جدی ورزیده و اولویت خود را در پیشگیری و نه درمان قرار دهند.

بهای سنگینی که از طرف ملت بزرگ ایران در این رویارویی ها پرداخت می شود باید ما را به سمت و سویی هدایت کند که امکان وقوع و تکرار مجدد این گونه فتنه ها را غیر ممکن سازد.کمترین تردید در سلامت عناصر موثر در حاکمیت باید منجر به حذف آن ها شده و بستر لازم جهت رشد و نمو آن ها را از میان بردارد. امروزه ملت بزرگ ایران به خوبی دریافته است که مدیریت بخش هایی که تکیه بر توان داخلی و ظرفیت های ملی داشته است بصورت چشم گیری موجب اقتدار ملی شده و از رتبه های بسیار پائین به رتبه های برتر جهانی صعود کرده است که نمونه های بارز آن را می توان در دانش هسته ای، سلول های بنیادین و دست آورد های حوزه دفاعی و نظامی مشاهده نمود.شاخص اصلی این نوع از مدیریت مقام عظمای ولایت است که با حمایت و هدایت خود موجب عزت آفرینی برای کشور شده است.
در مقابل آن، مدیریت وارفته و خود باخته غربگرایان را مشاهده می کنیم که استیصال ملت بزرگ ایران در مقابل مشکلات پیش پا افتاده از نتایج اسفبار آن است. مدیریتی که با نگاه به غرب -که در دشمنی آن با ملت بزرگ ایران تردیدی وجود ندارد- ضمن معطل نگه داشتن ظرفیت های بی نظیر ملت ایران بهترین ابزار برتری دشمن را فراهم نموده و عامل اصلی شکل گیری فتنه های جدید می باشد.گرایش ملت بزرگ ایران به سمت مدیریت متکی بر توان و ظرفیت داخلی و دور شدن از مدیریت وابسته به بیگانگان و به خصوص دشمنان قسم خورده انقلاب طبعاً مورد پسند دشمنان نبوده و ایجاد مزاحمت و سازماندهی فتنه های جدید می تواند اولین حربه دشمن در این رویارویی باشد. اقتدار فرزندان دلیر ایران در حوزه امنیت زمانی مطلوب نهایی خواهد بود که بتواند مانع از تحمیل هزینه سنگین از جمله شهادت و آسیب دیدن فرزندان عزیز این ملت شود.اقتداری مطلوب است که بتواند شهیدان ما را قبل از شهادت، پاسداری کند و اجازه ندهد کمترین آسیبی به آن ها برسد، و این اقتدار، جز با همراهی و همدلی آحاد ملت بزرگ ایران با عزیزان حوزه امنیت به دست نخواهد آمد

print
دیدگاه ها