نمایش نوار ابزار

تجارت کثیف

Sunday 24 November 2019

بسم الله الرحمن الرحیم

تجارت کثیف

در یک نگاه کلی میتوان شکل گیری تجارتی کثیف را در طی سال های اخیر در کشور مشاهده نمود که سرنوشت ملتی را به بازی گرفته و چشم انداز سیاهی را پیش روی جامعه ترسیم کرده است. این تجارت کثیف بستر فعالیت خود را در مقوله انتخابات قرار داده و جشن های انتخابات را به سمت عزاداری بعد از عروسی سوق داده است. ملتی با شوق و ذوق فراوان وارد جشن های انتخاباتی شده و خروجی آن ها موجب تباهی زندگی آن ها شده و اعتماد آن ها را نسبت به مقوله انتخابات خدشه دار نموده و در صورت ادامه این روند نامبارک این بی اعتمادی می تواند به کلیت نظام سرایت نماید. مسئله پیچیدگی خاصی نداشته و درک مفاهیم آن نیز نیاز به تخصص خاصی ندارد. افرادی با سرمایه ای مشخص وارد بازار انتخابات شده و آراء دیگران را به بهایی اندک – در حد یک وعده غذا،کیف و چادر و رقم ناچیزی پول نقد و حتی وعده نسیه – خریداری نموده و به قیمت گزافی به صاحبان قدرت و ثروت می فروشند. این افراد در روند معامله خود خط قرمزی نداشته و مفاهیمی مانند دین و شرف و وجدان و خدا و پیامبر در فرهنگ آن ها جایی ندارد. این معامله گران، خود فروشی و وطن فروشی را مسیر رسیدن به امیال و هوس های خود قرار داده و ابایی از تحقیر ملت خود و تنزل جایگاه آن ها در سطح جامعه جهانی ندارند. در این تجارت کثیف مردم هر چه فقیر تر و جاهل تر باشند مطلوب تر بوده و سود بیشتری را عاید گردانندگان این بازار می کند. چنین مردمی به دلیل جهل خود قادر به درک حرام بودن لقمه ای که به خانه می برند و صدمه ای که به جامعه می زنند نبوده و به دلیل فقر خود، رأی خود را به بهایی پائین تر می فروشند. این نگاه به انتخابات که ره آورد نگاه به انتخابات مغرب زمین بوده و در همان بستر حرکت می کند دست آورد شوم غرب گرایان بوده و مسیر جامعه را به سمت و سویی هدایت می کند که در آن پول و سرمایه حرف اول را می زند و دارندگان تعهد و تخصص و شرف را به حاشیه می راند. اگر بپذیریم که انتخابات یک مقوله ملی بوده و باید از این مسیر به گزینش شایسته ترین افراد برای اداره امور جامعه برسیم باید فرهنگ متناسب با آن را ایجاد و در فضای جامعه نشر دهیم. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که شخصی که به عنوان نامزد سمت خاصی در صحنه انتخابات وارد می شود باید همه دارایی خود را هزینه کند و دیگران از قبل آن صاحب در آمد شوند و این در حالیست که در مواردی هزینه کرد ها چندین برابر دارایی شخص بوده و این نشان آشکاری از شروع یک تجارت کثیف است که در آن فرد از قبل توسط صاحبان قدرت و ثروت خریداری شده است.باید انتخابات را به سمتی ببریم که در آن آحاد جامعه بپذیرند که بستر انتخابات بستر هزینه است و نه درآمد و همه افراد جامعه باید از همه امکانات و ظرفیت های خود اعم از وقت و تخصص و دارایی خود هزینه نمایند تا جامعه به یک انتخاب خوب برسد. جای تاسف آنجاست که نامزدانتخابات برای معرفی خود از امکانات مساجد و هیئات مذهبی هم توسط هیئت امنا و مسئولین مربوط دوشیده می شود. جایی که باید خود بستر روشنگری جامعه برای رسیدن به یک انتخاب سالم باشد، برای خود ردیف درآمدی از این مسیر تعریف نموده است. این ها همه عوامل شکل گیری یک تجارت کثیف در مقوله انتخابات بوده و گناه آن بر دوش تمامی افراد جامعه است.
باید پذیرفت که در انحراف پیش آمده همه بازنده اند و برنده ای وجود ندارد. از کسی که رأی خود را می فروشد تا کسی که واسطه این معامله می شود و حتی کسانی که ناظر این جریان بوده و سکوت می کنند، همه و همه در مسیر انحطاط قرار دارند و نتیجه آن شرایط اسفبار امروز جامعه است که به راحتی می توان ردپای این انحرافات را در مقوله انتخابات و نوع انتخاب جامعه مشاهده نمود. ملتی که خداوند اراده فرمود تا بوسیله آنان جامعه جهانی را از شر انحرافات نجات دهد و ظرفیت های بی نظیری در تمام حوزه ها و بویژه نیروی انسانی متعهد و متخصص متخلّق به اخلاق الهی به آن ها عنایت فرموده است به مقوله کثیف انتخاب بین بد و بدتر رسیده است. کسانی که این گفتمان را در جامعه ترویج داده اند افراد دون پایه ای هستند که بهره ای از عقل و درایت نداشته و از دیدن ظرفیت های بزرگ این ملت عاجزند و به اعتبار این سخن که از کوزه همان برون تراورد که در اوست باید نتیجه گرفت، این گفتمان کسانی است که بدی در خاندان آن ها نهادینه شده است.
امروزه وظیفه یکایک افراد جامعه افشای کسانی است که تحت هر عنوان به این تجارت کثیف مشروعیت داده، یا به گونه ای آن را توجیه می کنند. باید بر پیشانی این افراد مهر وطن فروشی و خیانت به آرمان های شهداء و ملت بزرگ ایران زد و آن ها را طرد نموده و در انزوا قرار داد تا از رهگذر این حرکت اجتماعی به انتخاباتی برسیم که محصول آن در هر دوره نسبت به دوره قبل از خود،شایسته تر و درخور تحسین بیشتری باشد.
ان شاءالله.

print
مطالب مشابه
دیدگاه ها