نمایش نوار ابزار

رد خون سردار

Friday 10 January 2020

بسم الله الرحمن الرحیم

سلیمانی را نه به خاک که به خدا سپردیم، نه به زمین که به آسمان سپردیم. امانتی بود از نزد پروردگارمان که به اهلش برگردانیدیم. پاک و مطهر. نه به آب که به اشک غسلش دادیم. نه ما او را که او ما را به اشک شست وشو داد و از گناهان پاکمان نمود. او رفت و گناه ملتی را با خود برد. او را به خدا سپردیم تا ببیند کسی که در نزد او عزیز است نزد ماهم عزیز و گرامی است. برای بدرقه اش قربانی دادیم، نه یک نفر که دهها قربانی تقدیم شد برای استقبال و بدرقه اش. خدایا، این امانت و این قربانی ها را از ما بپذیر تا روزی که شفاعت بکار می آید شفیعمان گردند. و اما اینکه چگونه دشمن که جرأت هدف قرار دادن یک سرباز ایرانی را نداشت اینبار به خود جرأت داد تا یک سردار ایرانی را هدف قرار دهد معمای پیچیده ای نیست. رد خون سلیمانی عزیز را باید در میان صدرنشینانی جست وجو کنیم که به جای پیام عزت و اقتدار ملت ایران پیام ضعف و درماندگی را به دشمن مخابره کردند. ملتی که افتخار دارد اولین سیلی را پس از پایان جنگ جهانی دوم که قریب هفتاد وپنج سال از آن دوران می گذرد به گوش دشمنی بنوازد که تمام دنیا در برابرش زانو زده اند، ملتی نیست که بتوان او را تحقیر کرد و بدون مجازات از میدان خارج شد. قیام خروشان ملت بزرگ ایران پس از جسارت دشمن و پیام رهبر فرزانه که طی آن ضربات مهلک و نابودکننده را به دشمن در حد یک سیلی بیان فرمودند نشان داد که حساب صدرنشینان سست عنصر و کف نشینان مقتدر از هم جدا بوده و همگی باید در محاسبات خود تجدید نظر جدی نمایند. آنچه از شواهد و قرائن موجود برمی آید نشان دهنده دریافت این پیام از طرف دشمنان بوده و بیانات اخیر آنان که هر یک به زبانی، بی گناهی خود را در این جسارت بیان می کنند و درخواست شیطان بزرگ از ملت ایران برای صرف نظر نمودن از انتقام بزرگ مؤید این مطلب است که عقلانیتی نسبی در شکل گیری محاسبات جدید در حال ظهور است. اما آنچه مایۀ نگرانی است، اینکه این پیام از طرف صدر نشینان سست عنصر و بعضاً خائن در یافت نشود که با توجه به سوابق، عملکرد و ماهیت آنان ملت بزرگ ایران باید نسبت به واگذاری مجدد امور به آنان تجدید نظری جدی نموده و تنبیه آنان رادر صدر مطالبات خود قرار دهند.
ان شاء الله
چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم خانه اش ویران باد

print

مطالب مشابه
دیدگاه ها