نمایش نوار ابزار

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- نهاد رهبری

Monday 13 January 2020

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- نهاد رهبری

انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که با تکیه بر آموزه های الهی و رسالتی که برای خود تعریف نموده است، مدعی است که باید ریشه ظلم وفساد و جهل را در سراسر زمین خشکانید و مبارزه با ظلم وفسادرا به فرهنگ و باور جهانی تبدیل نمود. این نگاه که نگاهی توحیدی بوده و برگرفته از مفاهیم و آموزه های ادیان توحیدی است، بر این باور است که حاکمیت بر کل هستی و به تبع آن زمین که زیستگاه انسانهاست، فقط از آن خداوند بوده و باید به دست خلیفه خدا در روی زمین که همانا فرستادگان و اولیاء الهی هستند، سپرده شود. رسالتی که انقلاب اسلامی در گذر از حاکمیت طاغوت به حاکمیت خدا در روی زمین برای خود تعریف کرده است، زمینه سازی تحقق این وعده الهی است. ما تنها کشوری در جهان هستیم که مدعی است آخرین ذخیره الهی برای هدایت و نجات بشر از سلاله پاک رسول خدا (ص) و علی ابن ابیطالب (ع) بوده و تردیدی در ظهور آن حضرت وجود ندارد و از آنجایی که محبان و شیعیان آن حضرت در سرزمین مقدسی به نام ایران ساکن شده اند، افتخار زمینه سازی ظهور و همراهی با آن حضرت در تحقق عدالت و رهایی انسان از زنجیر اسارت شیاطین جنی و انسی را از آن خود میدانند. تاریخ گذشته و معاصر این ملت گواه بر وجود ظرفیت رهبری جهان در این ملت تمدن ساز بوده و به همین دلیل برای رویارویی با این ملت بزرگ دشمنان ناچار از تشکیل ائتلافهای بزرگ جهانی بوده و از آنجایی که این ائتلافها نتوانسته است آنها را به اهداف شوم خود برساند دست به دامان کسانی شده اند که با چهره نفاق در اردوگاه ما خیمه زده اند.
وجود نهاد رهبری در نظام مقدس ما برای تحقق مدینه فاضله اسلامی در گوشه ای از زمین، به عنوان شاهدی برای جهانیان، خار چشمی برای طاغوتیان بوده و تمام ظرفیت خود را برای عدم تحقق آن به کار گرفته اند. قرار گرفتن شخصیت بی نظیری مانند رهبر معظم انقلاب که به حق شایستگی رهبری جهان اسلام را دارند در عین حالی که دشمن را از دست یافتن به اهداف خود ناامید کرده است، موجب شده تا دشمن تمام ظرفیت خود را برای مقابله با این جایگاه و شخص رهبری به کار گیرد. با توجه به سوابق و عملکرد دشمنان قسم خورده انقلاب در جهت حذف نهاد رهبری به هر شیوه ممکن و یأس و ناامیدی در رسیدن به این اهداف ،اخیرا” راهکارهایی برای بی اثر یا کم اثر این ظرفیت بزرگ ملی و جهانی توسط حاکمان زر و زور و تزویر مورد توجه قرار گرفته است.

اولین راهکار، ایجاد محدودیت بیشتر و کاهش اختیارات رهبری است که تجربه پیش رو نشان دهنده آن است که در هر حوزه ای که رهبری مسئولیت مستقیم یا حمایتی وهدایتی داشته اند، پیشرفتهای چشمگیری عاید ملت شده است که نمونه ی بارز آن را میتوان در صنایع دفاعی، دانش هسته ای، سلولهای بنیادی و نانو مشاهده نمود که توانسته است اقتدار ملت بزرگ ایران را به رخ جهانیان بکشد و در رده های نخست جهان بنشاند. راهکار دوم تنزل جایگاه رفیع رهبری که شخصیتی جهانی است به سطوح مدیریتی پایین جامعه که باید توسط نهادهای مسئول دیگر اداره شود، که نمونه بارز آن را میتوان در نسبت دادن کلیه ی نارسایی ها و کاستی ها در اداره امور جامعه به رهبری مشاهده نمود. راهکار سوم دشمنان و بدخواهان انقلاب نفوذ در حوزه مجلس خبرگان رهبری است که میتواند با ورود مهره های دست پرورده بیگانگان و ابوسفیان هایی با لباس پیامبر در این مجلس مقدس محقق شود تا از هر طریق ممکن بتوانند به اهداف شوم خود برسند. هوشیاری مضاعف ملت بزرگ ایران عامل اصلی به بن بست رسیدن این راهکارها بوده و ملت بزرگ ایران در این حوزه خوش درخشیده اند.
الحمدلله

print
مطالب مشابه
دیدگاه ها