نمایش نوار ابزار

برشی از مقالات – بخش دوم

Wednesday 15 January 2020

وجود نهاد رهبری در نظام مقدس ما برای تحقق مدینه فاضله اسلامی در گوشه ای از زمین، به عنوان شاهدی برای جهانیان، خار چشمی برای طاغوتیان بوده و تمام ظرفیت خود را برای عدم تحقق آن به کار گرفته اند. قرار گرفتن شخصیت بی نظیری مانند رهبر معظم انقلاب که به حق شایستگی رهبری جهان اسلام را دارند در عین حالی که دشمن را از دست یافتن به اهداف خود ناامید کرده است، موجب شده تا دشمن تمام ظرفیت خود را برای مقابله با این جایگاه و شخص رهبری به کار گیرد. با توجه به سوابق و عملکرد دشمنان قسم خورده انقلاب در جهت حذف نهاد رهبری به هر شیوه ممکن و یأس و ناامیدی در رسیدن به این اهداف ،اخیرا” راهکارهایی برای بی اثر یا کم اثر این ظرفیت بزرگ ملی و جهانی توسط حاکمان زر و زور و تزویر مورد توجه قرار گرفته است. اولین راهکار، ایجاد محدودیت بیشتر و کاهش اختیارات رهبری است که تجربه پیش رو نشان دهنده آن است که در هر حوزه ای که رهبری مسئولیت مستقیم یا حمایتی وهدایتی داشته اند، پیشرفتهای چشمگیری عاید ملت شده است که نمونه ی بارز آن را میتوان در صنایع دفاعی، دانش هسته ای، سلولهای بنیادی و نانو مشاهده نمود که توانسته است اقتدار ملت بزرگ ایران را به رخ جهانیان بکشد و در رده های نخست جهان بنشاند. راهکار دوم تنزل جایگاه رفیع رهبری که شخصیتی جهانی است به سطوح مدیریتی پایین جامعه که باید توسط نهادهای مسئول دیگر اداره شود، که نمونه بارز آن را میتوان در نسبت دادن کلیه ی نارسایی ها و کاستی ها در اداره امور جامعه به رهبری مشاهده نمود. راهکار سوم دشمنان و بدخواهان انقلاب نفوذ در حوزه مجلس خبرگان رهبری است که میتواند با ورود مهره های دست پرورده بیگانگان و ابوسفیان هایی با لباس پیامبر در این مجلس مقدس محقق شود تا از هر طریق ممکن بتوانند به اهداف شوم خود برسند. هوشیاری مضاعف ملت بزرگ ایران عامل اصلی به بن بست رسیدن این راهکارها بوده و ملت بزرگ ایران در این حوزه خوش درخشیده اند. الحمدلله

* برگرفته از مقاله ظرفیت شناسی منابع ملی- نهاد رهبری

منتشر شده در سایت به آدرس http://dr-baghershahi.ir

print
مطالب مشابه
دیدگاه ها