نمایش نوار ابزار

برشی از مقالات – بخش سوم

Wednesday 15 January 2020
القای بی کفایتی ملت ایران برای اداره امور خود از طرف دشمن ،و زمینه سازی پذیرش آن از طرف مردم، که ناشی از عملکرد سیاسیون کشور می باشد ،می تواند ضربه ای جبران نا پذیر بر پیکره جامعه وارد کند و این تمدن بزرگ را با چالشی سهمگین مواجه نماید. استفاده از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در نظام برای مقابله با انحرافات این چنینی ،نیازمند حضور مردانی از جنس وتبار شهیدانی چون همت ، باکری ، رجایی و بهشتی است.تحمل انحراف در انقلابی که از یک سو به عاشورا و از سوی دیگر به ظهور متصل است برای ملت ایران قابل تحمل نبوده و با عاملین آن به شدت برخورد خواهد کرد.همانگونه که امام حسین (ع) در برابر انحراف دین جد خود از همه عزیزان خود گذشت و گروهی را به قربانگاه و گروه دیگری را به اسارت فرستاد، ملت بزرگ ایران به تأسی از امام شهیدان ودرسایه رهنمودهای مقام معظم رهبری رسالت خود را در پاسداشت انقلاب عاشورایی خود به پایان خواهد رساند.
*برگرفته از مقاله تقلب بزرگ – منتشر شده در دوهفته نامه سیما نگار شماره 90 نیمه اول آذر ماه 98
print
مطالب مشابه
دیدگاه ها