نمایش نوار ابزار
Tag: امام حسین (ع)
برشی از مقالات – بخش سوم

برشی از مقالات – بخش سوم

Wednesday 15 January 2020 :: ساعت 03:59 pm

القای بی کفایتی ملت ایران برای اداره امور خود از طرف دشمن ،و زمینه سازی پذیرش آن از طرف مردم، که ناشی از عملکرد سیاسیون کشور می باشد ،می تواند ضربه ای جبران نا پذیر بر پیکره جامعه وارد کند و این تمدن بزرگ را با چالشی سهمگین مواجه نماید. استفاده از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در نظام…