نمایش نوار ابزار
Tag: برشی از مقالات
برشی از مقالات – بخش چهارم

برشی از مقالات – بخش چهارم

Wednesday 15 January 2020 :: ساعت 04:02 pm

امروزه کشور ما دارای نسل جوان و تحصیل کرده ای است که منابع بسیاری برای توانمند سازی آنها هزینه شده و دشمن با شناسایی و جذب آنها بدون آنکه کمترین هزینه ای برای آن پرداخته باشد ضربه مهلکی بر پیکره جامعه وارد و خود از توانایی های آنها بیشترین بهره برداری را به عمل می آورد.اشاره رهبری معظم به اینکه…