نمایش نوار ابزار
Tag: دشمن شناسی
ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- دشمن شناسی

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- دشمن شناسی

Wednesday 23 October 2019 :: ساعت 01:13 pm

بسم الله الرحمن الرحیم ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- دشمن شناسی بدون تردیدهیچ ایرانی بالاتر از ۵ سال نخواهیم یافت که داستان شنگول و منگول و حبه انگور را نشنیده باشد. این افسانه به عنوان واکسنی همراه با واکسن های دیگر که جهت مصونیت بخشی به ایرانیان در برابر هجوم عناصر بیگانه دریافت می‌کردند به روح و روان آنها تزریق…