نمایش نوار ابزار
Tag: سردار سلیمانی
رد خون سردار

رد خون سردار

Friday 10 January 2020 :: ساعت 03:35 pm

بسم الله الرحمن الرحیم سلیمانی را نه به خاک که به خدا سپردیم، نه به زمین که به آسمان سپردیم. امانتی بود از نزد پروردگارمان که به اهلش برگردانیدیم. پاک و مطهر. نه به آب که به اشک غسلش دادیم. نه ما او را که او ما را به اشک شست وشو داد و از گناهان پاکمان نمود. او رفت…