نمایش نوار ابزار
Tag: فتنه شناسی
برشی از مقالات – بخش اول

برشی از مقالات – بخش اول

Wednesday 15 January 2020 :: ساعت 03:52 pm

امروزه ملت بزرگ ایران به خوبی دریافته است که مدیریت بخش هایی که تکیه بر توان داخلی و ظرفیت های ملی داشته است بصورت چشم گیری موجب اقتدار ملی شده و از رتبه های بسیار پائین به رتبه های برتر جهانی صعود کرده است که نمونه های بارز آن را می توان در دانش هسته ای، سلول های بنیادین و…