نمایش نوار ابزار
Tag: فرهنگ عاشورا
ظرفیت شناسی

ظرفیت شناسی

Tuesday 17 September 2019 :: ساعت 12:44 pm

بسم الله الرحمن الرحیم ظرفیت شناسی ظرفیت شناسی -بخش اول در هر پدیده و مخلوقی ظرفیتهایی وجود داردکه برای بهره برداری از هر کدام ناچار از شناخت آن پدیده و ظرفیتهای نهفته درآن هستیم. تفاوتی نمی کند که این پدیده ها مادی یا غیر مادی و دارای حیات باشند یا خیر. مثلاً آگاهی از وجود ظرفیت انتقال الکتریسته در فلزات…