نمایش نوار ابزار
Tag: محرم
سر ما وخاک آستانه دوست

سر ما وخاک آستانه دوست

Saturday 31 August 2019 :: ساعت 03:09 pm

سر ما وخاک آستانه دوست ابراهیم* در آتش – اسماعیل* در قربانگاه – یوسف* در چاه – سریحیی* در تشت خونین – فرق علی* در محراب – حسن* در محاصره – سر حسین* بر نیزه – تیر در گلوی علی اصغر*– آتش درون خیمه امامت – اهل بیت* در اسارت – فضل الله بر دار – خمینی در تبعید و…