نمایش نوار ابزار
Tag: مذاکره با غرب
برشی از بیانات امام خامنه ای با موضوع تجربه های مذاکره با غرب

برشی از بیانات امام خامنه ای با موضوع تجربه های مذاکره با غرب

Wednesday 25 September 2019 :: ساعت 11:13 am

 مقدّمه‌ی لازمِ هر تصمیمی این است که ما به تجربه‌های گذشته‌ی خودمان مراجعه کنیم: من جرّب المجرّب حلّت به النّدامه؛ اگر از تجربه‌ها درس نگرفتیم، قطعاً ضرر خواهیم کرد. باید تجربه‌ها را در مقابل چشم خودمان بگذاریم، ملاحظه کنیم و از این تجربه‌ها درس بگیریم. چند تجربه در مقابل ما است؛ من چهار پنج‌ تجربه‌ی واضح را که عرض بکنم،…