نمایش نوار ابزار
Tag: منابع عظیم ملی
برشی از مقالات – بخش اول

برشی از مقالات – بخش اول

Wednesday 15 January 2020 :: ساعت 03:52 pm

امروزه ملت بزرگ ایران به خوبی دریافته است که مدیریت بخش هایی که تکیه بر توان داخلی و ظرفیت های ملی داشته است بصورت چشم گیری موجب اقتدار ملی شده و از رتبه های بسیار پائین به رتبه های برتر جهانی صعود کرده است که نمونه های بارز آن را می توان در دانش هسته ای، سلول های بنیادین و…

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- دشمن شناسی

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- دشمن شناسی

Wednesday 23 October 2019 :: ساعت 01:13 pm

بسم الله الرحمن الرحیم ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- دشمن شناسی بدون تردیدهیچ ایرانی بالاتر از ۵ سال نخواهیم یافت که داستان شنگول و منگول و حبه انگور را نشنیده باشد. این افسانه به عنوان واکسنی همراه با واکسن های دیگر که جهت مصونیت بخشی به ایرانیان در برابر هجوم عناصر بیگانه دریافت می‌کردند به روح و روان آنها تزریق…

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی-زنان و جوانان

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی-زنان و جوانان

Thursday 3 October 2019 :: ساعت 10:16 am

بسم الله الرحمن الرحیم ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی در نوشتار های قبلی در مورد دانش ظرفیت شناسی مطالبی در مورد ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه بزرگ ایرانی به رشته تحریر در آمد. در مقاله پیش رو قصد داریم با ادامه بحث به ظرفیت بزرگ نیروی انسانی بپردازیم. بدون تردید ما وارث تمدن بزرگ و چندین هزار ساله ای هستیم…