نمایش نوار ابزار
Tag: نهاد رهبری
برشی از مقالات – بخش دوم

برشی از مقالات – بخش دوم

Wednesday 15 January 2020 :: ساعت 03:57 pm

وجود نهاد رهبری در نظام مقدس ما برای تحقق مدینه فاضله اسلامی در گوشه ای از زمین، به عنوان شاهدی برای جهانیان، خار چشمی برای طاغوتیان بوده و تمام ظرفیت خود را برای عدم تحقق آن به کار گرفته اند. قرار گرفتن شخصیت بی نظیری مانند رهبر معظم انقلاب که به حق شایستگی رهبری جهان اسلام را دارند در عین…

برشی از مقالات – بخش اول

برشی از مقالات – بخش اول

Wednesday 15 January 2020 :: ساعت 03:52 pm

امروزه ملت بزرگ ایران به خوبی دریافته است که مدیریت بخش هایی که تکیه بر توان داخلی و ظرفیت های ملی داشته است بصورت چشم گیری موجب اقتدار ملی شده و از رتبه های بسیار پائین به رتبه های برتر جهانی صعود کرده است که نمونه های بارز آن را می توان در دانش هسته ای، سلول های بنیادین و…

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- نهاد رهبری

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- نهاد رهبری

Monday 13 January 2020 :: ساعت 03:23 pm

ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی- نهاد رهبری انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که با تکیه بر آموزه های الهی و رسالتی که برای خود تعریف نموده است، مدعی است که باید ریشه ظلم وفساد و جهل را در سراسر زمین خشکانید و مبارزه با ظلم وفسادرا به فرهنگ و باور جهانی تبدیل نمود. این نگاه که نگاهی توحیدی بوده…