نمایش نوار ابزار
Tag: ورأی کثیف
رأی خوب، رأی بد و رأی کثیف

رأی خوب، رأی بد و رأی کثیف

Wednesday 31 July 2019 :: ساعت 02:42 pm

مقدمه: انتشار گفتگوی تفصیلی نشریه استانی گلهای ساوه با دکتر ولی اله باقر شاهی با عنوان  « بازگشت دکترباقرشاهی ازحاشیه به متن ؛ چرا؟» در شماره گذشته این دو هفته نامه منجر برخی واکنش ها  از سوی آحاد مختلف مردم شد و سوالاتی را در اذهان مردم مطرح کرد. از این رو برای آشنایی بیشتر با افکار واندیشه های دکترباقرشاهی…